Està prohibit prohibir

Felipe González hui ha dit la seua sobre la situació política de Catalunya respecte Espanya. Ha sigut molt taxatiu. Ha dit que la independència de Catalunya és impossible. I, ja està? No ben bé, ha continuat diguent que la lluita per un impossible pot acabar provocant una fractura social que pot tardar uns 30 o 40 anys en tancar-se. I sí, sembla que ahí ja ha descansat. No està gens malament.

Com que el senyor González no té formació d’historiador, no li ho tindrem en compte. Perquè a nivell històric és mentida el que ha dit, una tonteria que no aguanta el mínim anàlisi històric. Era impossible que caiguès l’Imperi Romà? I l’Antic Règim? Els seus contemporanis haguessin posat la mà al foc mentres afirmaven que de cap de les maneres, que era impossible que aquells imperis i models de societat acabarien…com tots els altres, desapareixent. I després vindrien altres reis, altres imperis, revolucions, algunes liberals i nacionals, altres comunistes, i es trencarien els imperis, i apareixerien nous estats…i així fins el diu de hui. No hi ha cap raó per pensar que els límits territorials ja no es tocaran mai més, és a dir, que el mapa d’Europa ja ha quedat definitivament establert, i ja no es pot tocar. Aquest és el bo, el definitiu. 

Per altra banda, si que em sorprén que el senyor González, sent un socialista rellevant, diga aquestes coses. Ell, que representa un partit que diu representar el progrés i la modernitat, diu que un procés històric, impulsat per un nodrida part de la societat civil de Catalunya, és impossible que arribe a bon port. Este home entèn el què ha dit? Ha dit que la voluntat de més d’1 milió de persones no només no es pot realitzar, sinó que no es pot ni expressar en les urnes per saber si és o no majoritari. A mi em perdonaran els gurús del socialisme i l’esquerra però aquesta manera de pensar és retrògada (ha quedat clar abans). En el meu poble li diguen simplement, carcamal.

González està vell, el seu pensament és conservador. Em pregunte què va pensar González dels fets del Maig del 68 en aquell moment, quan encara era jove. Ho va veure de manera empàtica? O es va mantenir al marge d’aquell moviment social que damanava l’impossible?

Anuncis

Declaración de soberanía del pueblo español

El pueblo español, a lo largo de su historia, ha manifestado democráticamente la voluntad de gobernarse, con el objectivo de mejorar el progreso, el bienestar i la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y para reforzar la cultura propia y su identidad colectiva.

De acuerdo con la voluntad expresada democráticamente por parte del pueblo español, el Congreso de los diputados acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de España puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo a los principios siguientes:

Soberanía: El pueblo español tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.

Legitimidad democrática: El proceso de ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático, garantizando especialmente la pluralidad de opciones i el respeto a todas ellas, a través de la deliberación y el diálogo en el seno de la sociedad española, con el objetivo que el pronunciamiento que resulte sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental del derecho a decidir.

Transparencia: Se facilitarán todos los instrumentos necesarios para que el conjunto de la población y la sociedad civil española tenga toda la información y el conocimiento concreto para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso.

Diálogo: Se dialogará y se negociará con el Estado Catalán, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional.

Cohesión social: Se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples ocasiones para la sociedad española de mantener España como un solo pueblo.

Europeismo: Se defenderán y promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el compromiso con el estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por el progreso económico, social y cultural.

Legalidad: Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el refuerzo democrático y el ejercicio del derecho a decidir.

Papel principal del Congreso: El Congreso como institución que representa al pueblo español, tiene un papel principal en este proceso i por tanto se habrán de acordar y concretar los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garanticen este principio.

Participación: El Congreso de los diputados español y el Gobierno tienen que hacer partícipes activos de todo este proceso el mundo local, y el máximo de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, y entidades culturales y cívicas de nuestro país, y concretar los mecanismos que garanticen este principio.

El Congreso de los diputados anima al conjunto de ciudadanos y ciudadanas a ser activos y protagonistas de este proceso democrático de ejercicio del derecho a decidir del pueblo español.

Després de llegir el text es té la sensació d’estar llegint cap text antidemocràtic? Si aquesta declaració que utilitza els mots Espanya o espanyol és democràtica, per què no ho hauria de ser emprant les paraules Catalunya o català? Només es tracta d’anar-se acostumant, i quan la costum ja és costum esdevé una cosa normal. Quan arribe eixe moment, la versió original d’aquesta declaració semblarà fins i tot lògica.